Tuyên Ngôn Hoạt Động

Tuyên Ngôn Hoạt Động

BUÔN BÁN ĐỘNG, thực vật hoang dã bất hợp pháp là một trong nhiều mối đe dọa đến các loài, bao gồm việc mất môi trường sống do việc chuyển đổi các vùng đất tự nhiên nhiên sang đất nông nghiệp và phục vụ các mục đích phát triển. Sự xung đột xảy ra bởi việc sinh cảnh sống của động vật hoang dã và con người bị đẩy lại quá gần nhau trong khi các vùng đất tự nhiên,hoang dã biến mất, sự biến đổi khí hậu, sự tiêu dùng quá mức hay việc sử dụng tài nguyên không bền vững.

Điều cốt lõi đưa đến thúc đẩy nạn săn trộm, các hoạt động buôn bán bất hợp pháp là do nguồn cầu quá lớn đối với động, thực vật hoang dã và các sản phẩm từ chúng. Việc khai thác tài nguyên không mang tính bền vững, có trách nhiệm cũng như các tội phạm có tổ chức. Các loài này và nhiều loài khác rất cần sự giúp đỡ của bạn.

VIỆC GIÚP CHẤM DỨT BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ BẤT HỢP PHÁP LÀ TRONG TẦM TAY CỦA CHÚNG TA.
HÃY CÙNG COI ĐÓ LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA!