HomeLịch sử

Số phận các vị tướng “đầu hàng” địch trong Tam Quốc chí

Vào cuối thời Đông Hán, những tranh chấp cuối cùng đã nhanh chóng đi đến kết thúc bằng việc hình thành nên cục diện Tam Quốc, tương đương với ba thế l

LƯỠNG TRIỀU HOÀNG HẬU DƯƠNG THỊ – NGƯỜI PHỤ NỮ KỲ LẠ CỦA THẾ KỶ X
Khổng Minh của Việt Nam, danh tướng Nguyễn Xí và câu chuyện “mượn tên của giặc”
Phú thọ vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam

Vào cuối thời Đông Hán, những tranh chấp cuối cùng đã nhanh chóng đi đến kết thúc bằng việc hình thành nên cục diện Tam Quốc, tương đương với ba thế lực Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Ở thời kỳ loạn lạc này, đứng trước tình thế xã hội nguy bách, nhân tài vì thế cũng được sinh ra đông đảo.

Bên cạnh đó, cục diện chính trị Tam Quốc có thể thay đổi bất cứ lúc nào và việc tranh giành nhân tài cũng diễn ra hết sức phức tạp. Nhiều tướng sĩ bại trận đã lựa chọn gia nhập một thế lực khác, vừa bảo toàn tính mạng, vừa tạo cơ hội xây dựng lại bản thân. Hãy cùng điểm lại 8 vị tướng tài giỏi đã từng đầu hàng vào thời Tam Quốc. Trong đó, có 7 người nổi tiếng trong lịch sử, chỉ có một người phải chịu cảnh tru di tam tộc.

Thứ nhất, Trương Liêu

Trước khi trở thành tướng dưới trướng Tào Tháo, Trương Liêu vốn dĩ là người của Lữ Bố. Sau khi Lữ Bố bại trận, lẽ ra Trương Liêu phải chết theo yêu cầu của Quan Vũ và Lưu Bị nhưng Tào Tháo đã đưa Trương Liêu ra nhập lực lượng của mình.

Là một người tài giỏi binh pháp bố trận cùng với sự giúp đỡ của Tào Tháo, Trương Liêu nhanh chóng tìm lại vị thế anh hùng, chắc đánh chắc thắng và trở nên nổi tiếng trong lịch sử. Trương Liêu cũng đã có một cuốn truyền thuyết nổi tiếng, lưu giữ qua nhiều thế hệ với tên gọi Trương Liêu chỉ đề.

Hàng tướng Trương Liêu

Hàng tướng Trương Liêu

Thứ hai, Từ Hoảng

Thanh danh của Tử Hoảng trước khi gia nhập lực lượng Tào Tháo đã rất lớn. Tử Hoảng là cấp dưới của Dương Phụng – chỉ huy kỵ binh kiệt xuất cuối thời Đông Hán, thành viên của cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Năm 196, Tào Tháo dẫn binh đánh Dương Phụng ở huyện Lương, Dương Phụng bị Tháo đánh bại, bỏ chạy đi theo Viên Thuật, còn Từ Hoảng ở lại đầu hàng.

Theo Tào Tháo, Tử Hoảng trở thành một đại tướng quân, chiến thắng trong nhiều trận chiến như Từ Châu, Kinh Châu, Tây Lương,…

Từ Hoảng là thuộc hạ của Dương Phụng trước khi quy hàng phe Tào Tháo

Từ Hoảng là thuộc hạ của Dương Phụng trước khi quy hàng phe Tào Tháo

Thứ ba, Trương Cáp

Theo sau, Trương Liêu và Tử Hoàng thì Trương Cáp cũng đã đầu hàng và đi theo Tào Tháo sau thất bại Ô Sào. Trước khi trở thành vị tướng lừng danh nước Nguỵ, Trương Cáp đã theo phò tá Viên Thiệu nhưng vì không có sự đồng nhất chí hướng dẫn đến nhiều trận thua đẫm máu.

Trương Cáp đã đầu hàng và phò tá Tào Tháo. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho nước Ngụy với cuộc viễn chinh phía bắc.

Hàng tướng Trương Cáp

Hàng tướng Trương Cáp

Thứ tư, Quan Vũ

Quan Vũ là một danh tướng được nhiều thế hệ biết đến với lòng trung thành và sự chính nghĩa trong con người của ông. Tuy nhiên, Quan Vũ đã có một thời gian đi theo Tào Tháo để bảo vệ vợ con của Lưu Bị.

Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, Tào Tháo luôn đối xử tử tế, ban nhiều bổng lộc với hy vọng Quan Vũ có thể theo mình xây dựng nước Ngụy. Nhưng Quan Vũ nhất quyết không đồng ý. Đối với Quan Vũ, tình nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi không có gì thay đổi được.

Thứ năm, Mã Siêu

Mã Siêu vốn là danh tướng dưới trướng Mã Đằng, một thế lực quân phiệt cát cứ ở Tây Lương, người mà ngay cả Tào Tháo cũng vô cùng nể sợ. Năm 212, sau khi liên tục thua trận ở Tây Lương, Mã Siêu dấy binh tạo phản, hại họ Mã bị tru di tam tộc, Mã Đằng bị Tào Tháo giết chết. Đến cuối cùng, Mã Siêu đã gửi thư quy phục Lưu Bị và trở thành một trong Ngũ hổ tướng nhà Thục Hán.

Thứ sáu, Ngụy Diên

Trước đây, Ngụy Diên là tướng của Hàn Xuân. Sau này, khi thua trận, Ngụy Diện đầu hàng Lưu Bị, hứa bảo vệ nhà Thục Hán đến hết phần đời còn lại. Ông được Lưu Bị phong làm tướng quân Hán Trung và giữ chức Nam Trịnh hầu (chỉ đứng sau Thừa tướng Gia Cát Lượng).

Tuy nhiên, sau khi Lưu Bị vừa mất, nhiều cuộc tranh giành quyền lợi ở Thục Hán diễn ra, Nguỵ Diên bị kết án mưu phản, chịu cảnh tru di tam tộc. Án “Ngụy Diên mưu phản” được xem là một đại án lớn thời Tam Quốc.

Thứ bảy, Khương Duy

Khương Duy nguyên là một quan nhỏ dưới trướng Tào Ngụy, nhưng bất đắc dĩ đã phải hàng Thục Hán, phục vụ dưới quyền Gia Cát Lượng và trở thành một trong những vị tướng được trọng dụng trong thời kỳ sau của Thục Hán.

Cuối cùng, Vu Cấm

Vu Cấm được xếp trong danh sách Ngũ tử lương tướng của Tào Tháo. Vào đầu năm 219, khi được giao nhiệm vụ dẫn quân giải vây Tào Tháo, ông đã bị quân Lưu Bị bao vây. Trước sức mạnh quân địch cùng với việc tổn thất lực lượng quá lớn, Vu Cấm đã hàng Quan và trở thành tù binh. Đến cuối 219, Tôn Quyền chiếm căn cứ Quan Vũ, tiếp nhận tù binh Vu Cấm và sau đó trả lại về với Tào Ngụy.

Đến năm 220, Tào Tháo qua đời, Vu Cấm trở về, thế tử Tào Phi lên ngôi đã ân xá cho Vu Cấm và trả lại tước vị tướng quân cho ông. Khi thăm mộ Tào Tháo, Vu Cấm nhìn thấy bức minh họa trận Phàn Thành vẽ mình đầu hàng Quan Vũ. Có thể đối với Tào Tháo lúc bấy giờ, hành động của Vu Cấm là một sự xấu hổ, đáng bị coi thường, ông không đủ trung thành với Tào Ngụy. Sau khi thăm mộ Tào Tháo, Vu Cấm lâm bệnh nặng và qua đời.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0