Category: Khoa học vũ trụ

Chuẩn bị sẵn sàng: Mưa sao băng Perseid đạt cực đại vào thứ Năm (ngày 12 tháng 8), và nó có khả năng mang lại một màn trình diễn tốt. Không giống n [...]
Khám phá đáng ngạc nhiên không làm giảm khả năng các nhà khoa học tìm thấy sự sống trên Hành tinh Đỏ. Một nghiên cứu mới của NASA đã phát hiện ra b [...]
2 / 2 POSTS