Category: Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về khoa học. Hỗ trợ thông tin nhanh chóng và chính xác nhất về các thông báo khoa học mới nhất.

WASHINGTON, DC - Để vinh danh một năm trăm năm của Hiệp hội Khoa học, tổ chức hôm nay đã công bố danh sách các cựu sinh viên xuất sắc của Tìm kiếm Tài [...]
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG LAO 24 THÁNG 3 NĂM 2022 Ngày thế giới phòng chống lao Giới thiệu: Ngày Thế giới Phòng chống [...]
Về mặt lý thuyết, chúng tôi đã chỉ ra rằng các dao động mật độ được tạo ra trong quá trình giãn nở lạm phát trong Vũ trụ sơ khai, cụ thể là vùng dày [...]
3 / 3 POSTS