Giới thiệu về Kiến thức Today

Khi tôi viết những dòng này và các bạn đã và đang đọc nó. Điều đó đồng nghĩa rằng, tôi đã và đang đi đúng hướng của mình trên hành trình truyền tải tri thức. Khi mà mạng xã hội ngày càng phát triển đến cực điểm, có lẽ chúng ta đã dần quên với văn hóa đọc, văn hóa tìm kiếm thông tin. Và có lẽ, lúc này đây khi thế hệ trẻ của Việt Nam đã và đang lướt tiktok hay xem youtube với những nội dung vô bổ thì vẫn còn đó những người đam mê khoa học như bản thân tôi.

Tôi là Toàn, Nguyễn Chí Toàn – hiện tại đang là Founder của Dịch vụ Digital Marketing KingNCT, tôi rất vui vì còn đó những người sẵn sàng tìm hiểu thông tin về chúng tôi ngay tại nội dung này.

Kiến thức Today được xây dựng với một sứ mệnh truyền tải kiến thức bổ ích về khoa học – công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời chúng tôi hướng đến việc truyền tải các thông điệp kêu gọi Bảo Vệ Môi Trường.

Mặc dù là một trang Web MMO nhưng chúng tôi tuyên bố bản thân luôn vì kiến thức của cộng đồng thế hệ trẻ Việt Nam. Khi trang Web được lớn mạnh và phát triển xa hơn nữa, tiền từ Google Adsense từ Kiến thức Today sẽ được Donate cho các tổ chức bảo vệ môi trường và các quỹ nghiên cứu vắc-xin.

Chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai Kiến thức Today sẽ trở thành anh cả và tổ chức những buổi hội thảo Khoa học thường xuyên như TED đã và đang thực hiện. Có lẽ điều tôi nói ở đây có thể quá xa rời thực thế khi những dòng này được viết ở ngày đầu tiên tôi bước sang tuổi 24. Nhưng cứ chờ xem liệu điều gì sẽ đến vào ngày tiếp theo!

Vì tri thức trẻ Việt Nam – Kiến thức Today đồng hành cùng nhân khí của quốc gia!